Premie voor energiebesparende maatregelen

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen

1. Overzicht van de maatregelen

 • Vervanging van oude stookketels (niet voor nieuwbouwwoningen)
 • Installatie van een zonneboiler
 • Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Geothermische warmtepompen
 • Plaatsing van hoogrendementsbeglazing
 • Plaatsing van dakisolatie
 • Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermo staat met tijdsinschakeling
 • Uitvoering van een energieaudit van de woning

2. Vervanging van oude stookketel (niet voor nieuwbouwwoningen)

Wie een bestaande ketel vervangt door één van de volgende types van installatie komt in aanmerking voor een fiscale aanmoedigingsmaatregeling. Uw installateur kan u alle informatie verschaffen over welke specifieke ketels in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel en welke installatie het best past bij uw woning.

 • Lagetemperatuursketels (enkel voor de aanslagjaren 2004 tot 2007)
 • Condensatieketels
 • Warmtepomp
 • Systeem van microwarmtekrachtkoppeling
 • Stookketel op hout

3. Installatie van zonneboiler

De zonneboiler moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer die bevestigt dat de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden en dat de hellingshoek van de vaste panelen tussen de 0 en 70° ten opzicht van de horizon ligt Eveneens dient aangewende techniek het mogelijk maken om een eventueel probleem van legionellose te vermijden.

4. Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

De fotovoltaïsche panelen moeten geplaatst worden door een geregistreerde aannemer die bevestigt dat de kenmerken van de modules beantwoorden aan de gestelde eisen en dat de panelen correct georiënteerd zijn.

5. Geothermische warmtepompen

De plaatsing wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer die bevestigt dat de warmtepompen voorzien zijn van het EG-kenmerken de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3.

6. Plaatsing van hoogrendementsbeglazing

De plaatsing dient te worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer die bevestigt dat de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing) berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B62), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 W (m2.K)

7. Plaatsing van dakisolatie

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en hij moet de isolatie uiteraard plaatsen volgens de regels van goed vakmanschap. De aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan 2,5 m2K/W.

8. Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling

De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerde aannemer die bevestigt dat hij thermostatische kranen of een klokthermostaat, eventueel met inbegrip van een externe sonde, heft geplaatst voor de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming.

9. Uitvoering van een energieaudit van de woning

De factuur moet afgeleverd worden door een door de Vlaamse Overheid erkende energiedeskundige.

 • Alle maatregelen kunnen voor 40% worden afgetrokken
 • huurders kunnen belastingsvermindering aanvragen.
 • de datum van de betaling van de factuur is bepalend.
 • Er moet geen rekening gehouden worden met premies en subsidies.
 • De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer (maatregel 1– 7) of een energieauditeur (maatregel 8)
 • Bij de aangifte moet een kopie van de facturen en de betalingsbewijzen worden gevoegd.
 • De geregistreerde aannemer moet de verplichte formuleringen op de factuur vermelden.

Inlichtingen

Vlaamse Energieagentschap
www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be
of bel gratis naar 1700

Gemeentelijk woonbureau
Centrumplein 1
8450 Bredene
Tel. 059/33.91.76
E-mail: huisvesting@bredene.be